قاطعیت مدیریت آموزشگاهی

راهکارهایی ساده در مدیریت اثربخش

1) به‌‌جای یافتن مقصر و سرزنش وی مشکل را حل کنید.

2) به کارکنان بگوئید نتیجه مورد نظر شما از انجام کار چیست، نه اینکه چگونه کارراانجام دهند.

3) انجام وظایف را مدیریت کنید، نه نوشته‌های روی کاغذ را.

4) هر کاری را خودتان انجام ندهید.

5) انتظار نداشته باشید کاری را که بد شروع کرده‌اید بتوانید به سادگی بهبود ببخشید.

6) از دفتر خود خارج شوید.

7) در رهبری کارکنان، خود کارمند نمونه باشید.

8) کارهای ساده را به دیگران واگذار کنید.

9) تظاهر به خوبی نکنید.

10) کیفیت، هماهنگی برای دستیابی به ضرورت‌ها و نیازمندی‌هاست.

11) از اشتباهات دیگران درس بگیرید.

12) هدف‌های هوشمندانه داشته باشید، اهدافی واقع‌بینانه و روشن برگزینید.

13) الگو باشید.

14) اهداف، برنامه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری برنامه‌های خود را بشناسید.

15) به مدیران و سرپرستان سازمان خود آموزش دهید.

16) با دهان باز نمی‌توانید شنونده خوبی باشید.

17) به آنچه در مورد آن داد سخن می‌دهید، عمل کنید.

18) رهبران عامل تغییرند.

19) خود را محدود نسازید. تفاوت مدیر و رهبر در آن است که رهبران برای خود محدودیت قائل نیستند.

20) هدایت کشتی در آب‌های آرام برای همه آسان است.

/ 0 نظر / 8 بازدید