اصول مدیریت ژاپنی

1) هدف
2) تغییر ذهنیات مدیران
3) مواد ارزان قیمت
4) ترغیب کارکنان به تولید
5) رهبری در سازمان‌ها نه ریاست
6) از بین رفتن ترس
7) ربط واحدها با همدیگر نه انجام امور توسط هر بخش در یک مسیر مجزا
8) شعار بی‌محتوا ندادن
9) عدم توجه به آمار، ارقام و کمیت
10) احساس غرور و لذت از کار
11) خود اصلاحی
12) کمک گرفتن از همه همکاران
13) بازرسی کلی، دور و همیشگی
14) همکاری خواستن از افراد در گرفتن تصمیمات

/ 0 نظر / 10 بازدید