مدیریت زمان

زمان تنها منبعی است که به تمام انسانها به شکل مساوی دادهمی شود ، اما استفاده از آن سرنوشت زندگی شخصی و حرفه ای همه ی انسان ها دقیقا بهنحوه ی استفاده از این منبع بی نظیر متاثر می شود .
"
موفقیت در مدیریت زمانوابسته به تشخیص کارهای مهم است "
و مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارتهایی که
نقش کلیدی در موفقیت دارد .

کلمات کلیدی: مدیریتزمانموفقیت

 راههای کسب موفقیت در مدیریت صحیح زمان:

از کارهای غیر مهم صرف نظر کنیم

کارها را اولویت بندی کنیم

راهزنان وقت را بشناسیم

راههای ایجاد وقت را یاد بگیریم

 راهزنان وقت عبارتند از:

-        صحبتهای کم اهمیت

-        مطالعه مطالب کم اهمیت و غیرضروری

-        تلفنهای غیر ضروری

-        نداشتن انضباط کاری

-        سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری

-        ناتوانی " نه " گفتن به خواسته های نابجا

-        نداشتن تمرکز حواس

-        عادت امروز و فردا کردن

-        قبول و یا تحمیل بیش از حد مسئولیت و کار

-        عدم برنامه ریزی مناسب

 راههای ایجاد وقت عبارتند از:

 -        زنده کردن وقت مرده

-        انجام کارها به طور همزمان

-        تنظیم کردن وقت خواب

-        عقب انداختن کارهای غیر مهم

-        " نه " گفتن به درخواستهای غیر مهم

 دلایل عدم استفاده از مدیریت زمان:

عدم شناخت مدیریت زمان

سستی و تنبلی به دلیل عدم وجود هدف و انگیزش لازم برای برنامه ریزی موثر

علاقه به کار در شرایط بحران و تنگی وقت

 مزایای استفاده از مدیریت زمان:

- با مدیریت زمان تعیین می کنید که کدام یک از کارهایی که انجام می دهید مهمتر است این عمل کمک می کند به برخی از فعالیتها اولویت زیادی داده و برخی از فعایتها را حذف کنید

- مدیریت زمان کمک می کند که از طریق حذف مزاحمتها و فعالیتهای غیر ضروری مدت زمانی را که واقعاً کار می کنیم افزایش دهیم

- مدیریت زمان موجب کاهش استرس شده و همین امر موجب بهبود سلامت روحی و جسمی می شود

 چگونه از وقت خود بیشترین بهره را ببریم؟

-        هرچه هدفها شفاف تر باشد، کارایی در رسیدن به آنها بیشتر می شود

-        اولویتهای حقیقی خود را در زندگی و کار تعیین کنید

-        برنامه ریزی کنید: هر دقیقه برنامه ریزی برابر با10 دقیقه صرفه جویی در انجام کار است

-        قبل از شروع کار، مقدمات آن را فراهم کنید

-        تمرین مرتب مهارتها باعث کاهش زمان انجام کار و افزایش کارایی می شود

-        استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید

-   خود را تحت فشار قرار دهید تا کارهای بیشتر و بهتری را در مدت زمان کمتر انجام دهید و بدین ترتیب به شخصی کارآمد تبدیل خواهید شد

-        همواره فردی خوشبین و سازنده باشید

 نکاتی پیرامون مدیریت موفق زمان:

-        برای برنامه ریزی ، زمان بگذارید

-        اهداف رامشخص ساخته و مکتوب کنید

-        اولویتها رامشخص کنید

-        تهیه برنامه زمانی انجام کارهای اولویت دار

-        بر اهداف تاکید کنید نه بر فعالیتها

-        هر روز حداقل یک هدف عمده را برای خود قائل شده و بکوشید تا آن را محقق سازید

-        هر روز وقت خود راچنان زمان بندی کنید که ابتدا مهمترین کارها راانجام دهید

-        اطمینان حاصل کنید که اولین ساعت روز کاری شما سودمند باشد

-        هرگاه شروع به انجام کاری کردید سعی کنید بدون وقفه آن را به پایان رسانید

-        ما بین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید

-        به خود و اولویت بندی که انجام داده اید اعتماد داشته باشید

-   به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شمارا تلف کرده و برای خود مصروف کند و بیاموزید درصورت لزوم با صراحت" نه" بگویید

-        از تمام لحظات زندگی خود به نحو احسن استفاده کرده و در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی باشید

-        هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید

-        هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید

کلام آخر : دستیابی به موفقیت در زندگی منوط به اجرای اصل " حذف و انتخاب " است ، انتخاب بین اعمال با ارزش و فعالیتهای بی ارزش . طبق قانون 20/80 سعی کنید از 20% زمان خود برای انجام 80% کارهایتان استفاده کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید