مدارس هوشمند

 

نقشها ی عوامل  اجرایی و یادگیرندگان راهبرد ها و دستورالعمل های بنیادین

    وظایف مدیر

  1-  رهبری مدرسه

-  سیاستگذاری  در راستای اهداف آموزش و تربیتی

-  مدیریت برنامه آموزش متناسب با محیط یاددهی – یادگیری

2- امنیت

-  ایجاد ایمنی مناسب برای دانش آموزان با سنین و نیازهای مختلف

-  ایجاد امنیت اطلاعات و دسترسی محدود فقط برای پرسنل مسئول

-  تأمین امنیت فیزیکی تجهیزات IT

-  تأمین امنیت فیزیکی اقلام مدرسه 

  3- فناوری

-  نظارت بر پیاده سازی اجراء فناوری در مدرسه

-  برنامه ریزی واقع گرا برای توسعه قابلیتهای IT

-  نظارت و هماهنگی لازم برای پشتیبانی از اجراء فناوری

-  آموزش فناوریها 

مهارتها :

· طراحی آموزش

-  فرآیند مدیریت کلاس

-  ارزیابی یادگیری دانش آموز

-  انتخاب منابع متناسب با دانش آموز

-  استفاده از فناوری در امور آموزش

·  کارکنان اداری

کارکنان اداری مدرسه که مسئولیت آنها شامل نگهداری پرونده های دانش آموزان ، کارکنان   (آموزشی و غیر آموزشی ) ، امور مالی ، روابط عمومی مدرسه ، انبار مدرسه و امور مربوط به رفاه دانش آموزان و کارکنان می باشد

در مدارس هوشمند این وظایف به کمک فناوری انجام می شود . کارکنان مدرسه باید با نحوه اتوماسیون اداری آشنا باشند ، در واقع آنها باید با مهارتهای اوله  IT ( Word – Excel  ) و واژه پردازها و صفحه گسترده ها آشنا باشند .

آموزشهای مورد نیاز :

-  مهارتهای پایه  IT (شامل Word – Excel  )

-  نرم افزارهای مدیریتی

نقشها و مسئولیتها :

-  امور مالی مدرسه

-  نگهداری پرونده دانش آموزان و کارکنان

-  اداره امور مربوط به رفاه دانش آموزان و کارکنان 

مهارتها :

-  مهارت در  IT (شامل Word – Excel  )

-  کاربرد واژه پردازها

-   کاربرد نرم افزارهای مدیریتی 

مسئول کارگاه رایانه

حضور یک نفر هماهنگ کننده امور رایانه و فناوری در مدرسه الزامی است . همچنین این فرد مسئولیت راهنمایی و کمک به آموزش معلمان در آموزش کارآمد با استفاده از IT در زمینه آموزشی و مدیریتی باشد .

آموزشهای مورد نیاز :

-  مهارتهای پایه و تخصصی IT

-  بکارگیری IT  در فعالیتهای یاددهی – یادگیری

-  خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای یاددهی – یادگیری

-  ایفای نقش به عنوان راهنما و پشتیبان آموزشی

-  کمک به برنامه ریزی ارتقاء فنی مداوم مدرسه و اعضای آن

-  آشنایی با سخت افزار و شبکه

نقشها و مسئولیتها

-  حل مشکلات فنی و شبکه و رایانه

-  پاسخ به نیازهای معلمان در مورد مسائل فنی در کلاس درس

-  همکاری با مدیر در بکارگیری نرم افزارهای مدیریتی

-  کمک در انتخاب و ارزیابی محتوا الکترونیک

-  راهنمایی و آموزش معلمان درآموزش کارآمد از ابزارهای فناوری

-  نظارت بر نگهداری همه تجهیزات فنی

-  ارتباط با ستاد پشتیبانی فنی مدارس در خصوص تعمیر ، جایگزینی و ارتقاء فنی تجهیزات در موارد لزوم .

-  حفظ همگامی با توسعه فناوری 

مهارتها :

-  مهارتهای پایه تدریس

-  مهارتهای پایه IT

-  مهارت در بکارگیری ابزارهای فناوری برای جمع آوری اطلاعات ، آموزش ، فرآیند مدیریت و ارتباطات 

اولیاء دانش آموزان

والدین دانش آموزان نقش اساسی در دست یابی به اهداف مدرسه و رشد متوازن و کلی دانش آموزان ایفاء می کنند . افزایش مشارکت والدین در فرایندهای آموزشی این مدرسه از اولویتهای مهم می باشد . والدین می توانند به عنوان منابع آموزشی تلقی می شوند و این مشارکت در فرآیند مادام العمر آنها نیز مفید خواهد بود .

راهبردها و خط مشی ها :

-  برنامه کلی برای والدین دانش آموزان مدرسه

 -رسانه ها ( چاپی ، الکترونیکی )

-  نمایش و ارائه دستاوردها

-  برگزار نشستهای مستمر در مورد نقش والدین در فرآیند تربیت دانش آموز

-  برگزاری دوره های IT برای اولیاء  ( به صورت محدود )

-  جلسه ماهانه و تشکیل گروههای پشتیبانی

-  اردوهای IT در مدرسه

-  تابلوی اعلانات اولیاء در سایت مدرسه

-  صفحه ویژه والدین در سایت  مدرسه

نقشها و مسئولیتها :

-  تأمین نیازهای آموزشی فرزند خود

-  پیگیری مراحل پیشرفت فرزند خود

-  راهنمایی ، ایجاد انگیزش ، مشاوره با فرزند خود

-  پشتیبانی از فعالیتهای مدرسه

مهارتها :

-  توانایی استفاده از پایگاه اطلاعاتی مدرسه

-  آشنایی با فرآیندهای آموزشی

فناوری

• شبکه رایانه ای :

شبکه ای از رایانه ها که در آنها بتوان منابع را به اشتراک گذاشت یکی از اساسی ترین بخش های مدارس هوشمند می باشد . شبکه در یک مدارس هوشمند بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد . این بخشها شامل دفاتر مدیر ، کارکنان اداری ، معلمین و کلاسهای درس ، کتابخانه و محل ورود و خروج دانش آموزان می باشد .

نظر ه اهمیت شبکه توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است ، امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات ، باید با توجه به استانداردهای لازم تعریف گردد .

• تهیه و استاندارد سازی محتوا 

از وظایف آموزش و پرورش تهیه محتوای متناسب با اهداف و سیاستهای آموزشی کل کشور می باشد . ایجاد استانداردهای لازم در این زمینه از اصولی ترن راهبردها است تا با ارائه این استانداردها بتوان محتواهای تولید شده در بخش خصوصی و دولتی را محک زد و از آن مدارس هوشمند استفاده نمود .

قوانین لازم برای مدارس هوشمند:

در برخی از بخشهای مدارس هوشمند نیاز به تغییر قوانین و اعمال سیاستهای جدید می باشیم که این کار دشوار ، باید در طول زمان و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی کشور صورت پذیرد . از جمله بخشهایی که در آن نیاز به تغییر قوانین می باشد :

الف ) بخش ارزیابی                     ب ) آموزش در بخش تربیت معلم        ج) سازماندهی تجهیز مدارس

پشتیبانی از مدارس هوشمند

 با توجه به اینکه مدارس هوشمند در حال تغییر ساختار آموزش در کشور می باشند . حمایت از طرح دارای اهمیت ویژه ای است ، پر واضح است که استفاده ابزار توانمند در زمینه آموزش می تواند قابلیتها و استعدادهای دانش آموزان را به منطقه ظهور برساند .

*ارزشیابی از مدارس هوشمند با در نظر گرفتن مدارس گواه

وظیفه  مهم آموزش وپرورش ارزیابی و اعلام نقضها و ضعفهای مدارس هوشمند می باشد که خود باید دارای استانداردهای لازم باشد که باید به بخش مربوطه در آموزش و پرورش ارجاع گردد .

/ 0 نظر / 11 بازدید