کلاس موضوعی

از مزیت های دیگر این یکنواخت نبودن طراحی و همچنین چرخشی بودن کلاس درس برای دانش آموزان است.

    یکی از دیگر مزایای این طرح دلبستگی معلم به این کلاس به دلیل اختصاص  آن به نام اوست. بنابراین انگیزه زیادی دارد که با اضافه کردن امکانات مورد نظرش به کلاس با توجه به تجارب و سلیقه خود ، تدریس را برای خود آسانتر نموده و گیرایی دانش آموزان را بیشتر کند.

هدف از تشکیل :

   کلاس موضوعی با هدف آموزش عملی همراه با آموزش تئوری در کلاس درس و ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر و همچنین آموزش کار گروهی برای دانش آموزان مقطع راهنمایی طراحی شده است.

چگونه ؟

  ازدرکنارهم قرارگرفتن چند عامل ازجمله چیدمان مناسب و مختص همان کلاس درس ، دراختیارداشتن تجهیزات و ابزار مناسب آن درس و آمادگی معلمان جهت القای بهتر این مفاهیم می توان مقدمات کلاس موضوعی را  فراهم کرد.

چرا گروه های 3 یا 5 نفره ؟

    به دلیل تقویت دانش آموزان برای کار گروهی و احساس موثر بودن آنها در گروه ، پیشنهاد می شود حتما دانش آموزان در یک گروه قرار گیرند و دانش آموزی که از نظر درسی و کنترل بر روی دیگران قویتر است به عنوان سر گروه یا نماینده گروه انتخاب شود .با این روش علاوه بر ایجاد رقابت در داخل یک گروه می توان رقابت در گروه های مختلف ایجاد نمود تا میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش داد . در ضمن بهتر است گروه ها 3 یا 5 نفره باشند تا در هنگام رای گیری ها بتوان اکثریت را انتخاب نمود.

مثال:

 برای مثال درکلاس موضوعی علوم لازم است تجهیزات کامل برای معلم برای انجام کلیه آزمایش ها وجود داشته تا بتواند در هنگام تدریس به صورت عملی آن فرایند را توضیح دهد . علاوه بر معلم دانش آموزان نیز باید در گروه های خود این وسایل را در اختیار داشته تا بتوانند خودشان نیز همراه با معلم آن مبحث را به صورت عملی انجام دهند تا فرآیند یادگیری کامل شود و اهداف ما نیز به طور کامل محقق شود.

دانش آموزان و فضا

-  تعداد دانش آموزان هر کلاس     حداکثر 30 نفر

- تعداد کلاس های درس موضوعی 5 کلاس موضوعی

  در مدارسی که از هر پایه یک کلاس دارند

- تعداد کلاس های درس موضوعی 7 کلاس موضوعی

   در مدارسی که از هر پایه 2 کلاس دارند

- تعداد کلاس­های درس موضوعی 11 کلاس موضوعی

   در مدارسی که از هر پایه 3 کلاس دارند

فضاهای عمومی مدرسه  ( طرح کلاسهای موضوعی)

3-1- کتابخانه بر اساس قرائت خانه و مخزن کتاب

3-2- کلاس کامپیوتر

3-3- سالن ورزشی

3-4- نمازخانه

3-5- اتاق مدیر ، معاون و معلمان

3-6- سالن همایش و امتحانات

3-7- راهروها

3-8- فضای سبز

3-9- بوفه و احتمالاً غذاخوری

3-10- تأسیسات بهداشتی مناسب            

/ 0 نظر / 26 بازدید